088 965 2347

info@excelsior-medical.com

София

ул. Николай Коперник 9, 1113

Цени

Остеодензитометрия на гръбначен стълб (поясен отдел) 70 лв.
ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ШИЙКАТА НА БЕДРЕНА КОСТ 70 лв.
ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ПРЕДМИШНИЦА 70 лв.
ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ДВЕТЕ ПРЕДМИШНИЦИ (ДВЕ ЗОНИ) 90 лв.
ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ШИЙКАТА НА БЕДРЕНА КОСТ (ДВЕ ЗОНИ) 90 лв.
ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ И ШИЙКАТА НА БЕДРЕНА КОСТ 95 лв.
ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ + ШИЙКАТА НА БЕДРЕНА КОСТ (ДВЕ ЗОНИ) 105 лв.
ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ЦЯЛО ТЯЛО / TOTAL BODY COMPOSITION SCAN 120 лв.
ПАКЕТ МЕТАБОЛИТНО ЗДРАВЕ: ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ НА ЦЯЛО ТЯЛО (TOTAL BODY COMPOSITION) + ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОСТЕОПОРОЗА (ДВЕ ЗОНИ) 160 лв.

Нашите цени Ви гарантират най-доброто качество и безопасността на изследването с апаратура от последно поколение. Имаме специална отстъпка от 25% за пациенти с онкологични заболявания.