088 965 2347

info@excelsior-medical.com

София

ул. Николай Коперник 9, 1113

 

Проф. Тодор Попов

Алерголог & Имунолог

Тодор Ал. Попов завършва медицина в Медицинския университет в София. Той придобива специалности по вътрешни болести и клинична алергология, защитава докторска дисертация за реактивността на дихателните пътища и кашличен рефлекс 1991 г. Специализира в пулмологичната клиниката „Роберт Кох“ във Фрайбург, Германия. Поканен е като гост-професор в университета „МакМастър“ в Канада, където престоява 2 години.

В момента е професор в Университетската болница „Св. Иван Рилски“ в София. Областите му на интерес включват

 • диагностика и лечение на астма,
 • алергичен ринит,
 • неинвазивни методи за оценка на възпалението на дихателните пътища,
 • измерване на бронхиална реактивност и кашличния рефлекс,
 • замърсяване на въздуха и климатични промени,
 • хранителна и медикаментозна алергия,
 • реактивност на кожата,
 • хронична уртикария,
 • ангиоедем,
 • биостатистика,
 • планиране и проектиране на научни изследвания.

Има 16 признати и в процес на разглеждане национални и международни патента. Автор и съавтор е на 181 публикации (Scopus, h-индекс 51,  декември 2023). Член е на редакционни колегии и е рецензент на български и международни медицински списания. Той е бивш председател на Съюза на българските медицински специалисти, на Световната асоциация по астма „INTERASMA“, вице-президент на Европейската академия по алергология и клинична имунология, международен изтъкнат член на европейските и други общества. Сега той е активен член на комитети и работни групи за бъдещето на алергологията в Европа, за продължаващо медицинско образование и продължаващо професионално развитие.